Меню сайту

Категорії каталогу
Корисні статті [19]

Міні-чат
200

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 543

Головна » Статті » Корисні статті [ Додати статтю ]

Про історію села
Побірка: Матеріали до краєзнавства Тепличчини проф. Олекса Піддубняк по http://piddubnyak.blogspot.com/2012_02_01_archive.html

Побірка. В Центральному Державному Історичному Архіві в Києві (ЦДІАУК) зберігається метрична книга церкви св. Покрови с. Побірки (1756-1796, фонд 224, опис 1, одиниця зберігання 1028).

Перша письмова згадка про Побірку належить до 1629 р., коли це поселення, як містечко, під назвою Ціма (Cima) ввійшло в Подимний реєстрі Брацлавського воєводства. Цей реєстр був вписаний у вінницьку гродську книгу 16 листопада 1629 р. Книга не збереглась, але з неї був зроблений випис даного реєстру, повторно вписаний у вінницьку гродську книгу у 1717 р. Звідси реєстр був опублікований у книзі: Архив Юго-Западной России, издаваемый Коммиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Часть 7, том 2: Акты о заселении Юго-Западной России (1471-1668). Киев, 1890, с. 394-412.

У 1633 р. це містечко під назвою Побірчинці (Poborczynce) зафіксоване в документі, що зберігається в ЦДІАУК (ф. 256, оп.1, од. зб. 41, арк. 42). Під тією ж назвою поселення згадується у 1642 р. в документі, який зберігається в Кракові (Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Archiwum Sanguszków, № 981).
У 1647 р. містечко під назвою Побірчинці або Тьма (Poborczynce alias Tma) заховалося в колекції Оссолінських, що зберігається у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України (ф. 5, оп. 13, од. зб. 4094 ІІІ, арк. 118-119).

Під назвою Побірка (Poborka), але з невизначеним статустом, містечко це чи село, поселення зустрічається в Подимному реєстрі 1664 р. Цей документ теж відомий із впису його у згадану вище вінницьку гродську книгу 1717 р., але теж не в повному обсязі.
(Джерело: Крикун Микола. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства в першій половині XVII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2006, Том 252, с. 556-647. – Передрук у кн.: Крикун Микола. Брацлавське воєводство у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали. Львів: Вид-во Українського Католицького Ун-ту, 2008, с. 263-264).

У 1650 р. це поселення було нанесене на мапі славетного французького інженера Ґ. Боплана, як містечко Побовка (Pobowka). (Див.: Спеціальна карта України Ґійома Левассера де Боплана 1650 року. Мірило 1:450000. Київ; Львів, 2000; а також: Map, A.2.b.iv Delineatio Specialis et Accurata Ukrainæ {Top Sheet 3} 1650 /Reproduced with the permission of the Bibliothèque nationale, Paris).

В подимному реєстрі 1775 р. Брацлавського воєводства зустрічаємо й Побірку (wieś Poburka) (Magazin für die neue Historie und Geographie / Angelegt von D. Anton Fridrich Büsching. - Halle, 1782. - Bd. 22), яка на той час належала до Соболівського ключа і мала 111 димів.

З Офірного реєстру Брацлавського воєводства 1789 р., який зберігається в Бібліотеці Польської академії наук в Курніку (Biblioteka PAN w Kórniku, oddział rękopisów, rkps 1221), випливає, що на той час це село належало до Ладижинського ключа і Брацлавської парафіі.

На рубежі XVIII-XIX ст. в селі Побірці (рос. Поборка) було 129 дворів і належало воно до Гайсинського уїзду.

У 1791 р. село належало до Брацлавського повіту.

Інформація про євреїв в селі міститься у книзі: Архив Юго-Западной России, часть 5, т. 1-2: Переписи еврейського населения в Юго-западном крае в 1765-1791 гг. Киев, 1890. Маються на указі реєстри за 1765, 1776, 1784, 1787, 1790, 1791 рр.

Село зазначене на картах Базилія Севериновського (Mapa województwa bracławskiego i kijowskiego …/ W opracowaniu Bazyliego Sewerynowskiego; зберігається в Російському державному військово-історичному архіві - РГВИА, фонд: Военно-ученый архив, од. зб. 19989; рубіж XVIII-XIX cт., під номером 417) і Олександра Яблоновського (під назвою Pobirka) (Atłas historyczny Rzeczypospolitej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie: Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII-sty. Dział II-gi: „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej / Opracował i wydał Aleksander Jabłonowski. – Warszawa; Wiedeń, 1899-1904).

Реєстр церков Теплицького деканату, поданий року 1781, дня 5 травня.
Церкви-парафії: <...> 38. с. Побірка (Poborka): сповідалося 580 осіб; не сповідалося – 130; охрещено – 30; померли - 6; шлюбів – 4.
(Джерело: Центральний державний історичний архів у Санкт-Петербурзі - далі: ЦДІАСП, фонд 823, опис 3, справа 919).

Таблиця Гайсинського деканату, подана у 1782 році.
Парафія: <...> 22. Побірка (Poborka): будинків 130; сповідалось 651 особа; не сповідалась 1 особа; дітей – 170; народилося: хлопчиків - 12, дівчаток - 13; шлюбів – 5; померло: чоловіків – 6, жінок - 5.
(Джерело: ЦДІАСП, фонд 823, опис 3, справа 1016).

Таблиця Гайсинського деканату, подана на генеральній конгрегації року 1785, дня 4/15 травня в Радомишлі.
Парафія: <...> 21. Побірка: будинків - 110, сповідалося 521 осіб; дітей - 130; народилося: хлопчиків - 18, дівчаток - 17; шлюбів – 4; померло: чоловіків - 16, жінок - 18.
(Джерело: ЦДІАСП, фонд 823, опис 3, справа 1071).

Таблиця Гайсинського деканату, подана на генеральній конгрегації року 1786, дня 3 травня за н. ст. в Радомишлі.
Парафія: <...> 21. Побірка: будинків - 111, сповідалося 540 осіб; дітей - 205; народилося: хлопчиків - 19, дівчаток - 12; шлюбів - 5; померло: чоловіків - 6, жінок - 4.
(Джерело: ЦДІАСП, фонд 823, опис 3, справа 1078).

Таблиця Гайсинського деканату, списана в 1787 р. дня 2 травня за н. ст.
Парафія: <...> 21. Побірка: будинків - 120, сповідалося 719 особи; дітей – 128; народилося: хлопчиків - 25, дівчаток - 27; шлюбів - 14; померло: чоловіків - 3, жінок - 5.
(Джерело: ЦДІАСП, фонд 823, опис 3, справа 1092).

Таблиця з Гайсинського деканату, подана на генеральній Конгрегації року 1793, 19.VI в Радомишлі.
Парафія: <...> 21. Побірка: осель - 128, чоловіків: до 15 років - 157, понад 15 років – 320; жінок: до 15 років - 143, понад 15 років – 302; придатні до сповіді 753, непридатні до сповіді – 177.
(Джерело: ЦДІАСП, фонд 823, опис 3, справа 1174).

Під номером 90 це село зазначене на карті Подільської губернії 1797 р. Парамона Дьяконова [Карта Подольской губернии, разделенной, по новоконфированным его Императ-го Вел-ва штатам, на поветы или уезды: Каменецкой, Летичевской, Ушицкой, Могилевской, Литинской, Винницкой, Брацлавской, Ямпольской, Ольгопольской, Гайсинской и Еленской. Сочинена 1797 года. Масштаб в карте: в дюйме английском 10 верст / Сочинил Подольской губернии землемер Парамон Дьяконов. 1. Гайсинский уезд (весь в бывшем подлин<ном> Брацлав<ском> в<оеводст>ве; з севера на юг). – ЦГВИА, ф. ВУА, спр. 20924].

Відомість, укладена в Подільському губернському правлінні, про міста, містечка, села і хутори, розташовані в Подільській губернії, з даними у них, скільки після поділу губерній з 1797-го є дворів і по 1803 рік чоловічої статі осіб.
VI. Гайсинський повіт.
<...> 42. Побірка (Поборка): дворів: у 1775 р. - 111, у 1797 р. – 129, осіб - 214.
(Джерело: Центральний державний воєнно-історичний архів у Москві, ВУА, 18946).
(Подані вище матеріали виявив професор Львівсвкого університету Микола Григорович Крикун, який охоче запропонував користуватись ними краєзнавцям Побірки та всієї Тепличчини через цей блоґ).

Гайсинський повіт.
<...>
§ ІІІ. Міста і села з правом громади.
<...> Потоцького Станіслава, графа, Генерал-Ад’ютанта і Кавалера
<...> Ключ Бубнівський:
<...> в Побірці душ чоловік 433.
(Джерело: Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie guberni Podolskiey z rycinami i mappami przez X. Wawrzynca Marczyńkowskiego. Tom III. Wilno: Drukiem Józefa Zawadzkiego, typografa imperatorskiego uniwersytetu, 1823. С. 179)

В с. Побірці приєднані з унiї до православ’я 5 жовтня 1794 р. церква в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці і священик Михайло Пашута.
[Джерело: Труды Комитета для историко-статистического описания Подольской епархии (Каменец-Подольск), 1876, вып. 2, с. 16].

1) Побірка (Poborka) aбо Побірці (Poborce) – село, Гайсинського повіту, окружна поліція Теплик, волость Соболівка, католицька парафія Ладижин, має 237 осель, 129 мешканців, 1479 десятин селянської землі, млин, церкву, побудовану у 1763 році, наділену 69 десятинами землі, 1842 парафіян. Належить до Бубновецького ключа графині Олександри Потоцької;
2) Побірка (Poborka) - фільварок маєтку Теплик, Гайсинського повіту, 530 десятин орної землі.
(Джерело: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich / Wydany pod redakcyą Bronisława Chleboskiego, magistra nauk filologiczno-historycznych b[yłéj] Szkoły Głównéj Warszawskiéj, Władysława Walewskiego, obywatela ziemskiego, kandydata nauk dyplomatycznych Uniwersytetu Dorpackiego według planu Filipa Sulimierskiego. Tom VIІІ. Warszawa: Wyłącznym Nakładem Władysława Walewskiego, 1887, s. 345).

VI. Гайсинський уїзд.
<...> 2. В басейні річки Собу, притоки Богу.
<...> Побірка, село між річками Собом і Удичем. На селянських полях курган.
(Джерело: Сецинский Е. Археологическая карта Подольской губернии. – В кн.: Труды XI Археологического съезда в Киеве. Том 1. Москва, 1901, с. 247).

Побірка – село, розташоване на плоскогір’ї, яке перетинається двома невеличкими струмками, що посеред села зливаються в одну річку Самець, або Суху Тьму, ліву притоку ріки Богу. На північний схід за 5 верстов знаходиться містечко Соболівка з поштовим відділенням, а за 9 верстов – залізнична станція „Гайсин” Уманської вітки. Побірка вважається окремою парафією з самостійною церквою ще з середини XVIII століття, але час заснування самого поселення невідомий. Входило воно до складу маєтків графів Потоцьких і в даний час належить графові Костянтину Костянтиновичу Потоцькому. Населення складається лише з православних селян-українців, землеробів, числом 1089 чоловіків і 1079 жінок; частина з них (понад 50 осіб) належала до колишніх однодвірців*, які згодом приписались до селянської громади. Нині існуюча в Побірці дерев’яна, трикупольна під залізним дахом церква побудована у 1763 році й посвячена на честь Покрови Пресвятої Богородиці; окремо від неї, теж дерев’яна, дзвіниця. Іконостас у храмі п’ятиярусний, обновлений позолотою й живописом у 1871 році. У 1843 році церква була розширена прибудовою до неї північного і південного приділів, пономарні й ризниці на кошти поміщиці графині Олександри Потоцької. Церковної землі 63 десятини 485 сажнів, в тому числі присадибної 2 десятини 1819 сажнів. Причтові приміщення й будинки дуже зістарілі. Церковно-парафіяльна школа, перетворена зі школи грамоти, існує в Побірці з 1875 року.
(Джерело: Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Выпуск девятый: Приходы и церкви Подольской епархии / Под ред. священника Евфимия Сецинского. - Каменец-Подольск, 1901. - С. 337; Репринтне видання: Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2009. - Серія: Бібліотека української краєзнавчої класики).
* Однодвірці були окремою групою державних селян у Росії, що вийшла з дрібних „служилих людей”, які у XVI-XVII ст. охороняли південні і південно-східні кордони Московії. Деякі з них мали кріпаків, але більшість були власниками лише одного двору. В Україні однодвірці з’явились у XVIII ст. як переселенці. У 1866 р. однодвірці були прирівнені до селян.

Затвердження на посаді церковних старостів: <...> Свято-Покровської <церкви> с. Побірки <...> селянин Аверкій Цмокалюк на перше триріччя.
[Джерело: Подольские епархиальные ведомости (Каменец-Подольск), 1904, часть оффициальная, № 1-2, с. 3].

Дочка протоієрея Олена Немировська офірувала 100 крб. на побудову нового храму в с. Побірці Гайсинського уїзду.
[Джерело: Те саме, 1904, 29 травня, № 22].

<...> Повсюди на Поділлі ткацьким промислом займаються корінні мешканці, селяни-українці <...>
Дані кореспонденського обстеження:
<...> Побірка:
Кількість дворів, зайнятих ткацтвом – 40.
Кількість осіб, зайнятих ткацтвом – 40.
Кількість дворів, зайнятих овчинно-кожушним промислом – 1.
Кількість осіб, зайнятих овчинно-кожушним промислом – 1.
Пора року промислу – взимку.
Загальна кількість дворів – 504.
Загальна кількість чоловіків – 1253.
Загальна кількість жінок – 1245.
Усього людей – 2498.
Кількість дворів з різним промислом – 58.
Кількість осіб, пов’язаних з промислом – 58.
(Джерело: Трофимов Л.Т. Ткацкий промысел в Подольской губернии. – В кн.: Кустарные промыслы в Подольской губернии / Под ред. Прусевича А. Киев, 1916, с. 191, 244).

<...> <Кустарна деревообробка.>
У Соболівській волості <за даними експедиційного обстеження> найбільші пункти <цього промислу> містечко Соболівка з 22 кустарями, село Глибочок з 17 і село Метанівка з 11; в інших (Михайлівка, Антонівка, Шиманівка, Побірка, Петрашівка, Брідок) від 2 до 7.
(Джерело: Александрович Г. Кустарные древодельные промыслы в Подольской губернии. – В кн.: Кустарные промыслы в Подольской губернии / Под ред. Прусевича А. Киев, 1916, с. 533).

Колгоспник Ляний Андрій написав до редакції райгазети про те, що в побірській артілі „Комунар” листоношею виділено Гончарука С., батька якого викрито, як ворога народу. Цей „листоноша” затримував доставку газет і листів колгоспників.
Перевіркою встановлено, що факти, зазначені в листі Ляного, вірні. Райконтора зв’язку повідомляє, що Гончарука з роботи листоноші знято.
[Джерело: За більшовицьку перемогу (Теплик), 1934, 1 січ.]

Джерело: http://piddubnyak.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
Категорія: Корисні статті | Додав: (29.12.2013) | Автор: Микола
Переглядів: 1612 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Ваш профіль
Гість


Група:
Гости
Час:03:44

Гість, ми раді Вас бачити. Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!

Форма входу


Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Locations of visitors to this page


Top-uCoz

Каталог webplus.info

Webmast.ru: Инструменты для оптимизации и продвижения сайтов: для тех, кто понимает.

каталог сайтів

Каталог україномовних сайтів

Каталог сайтов OpenLinks.RU

Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU

Каталог сайтов Всего.RU

Каталог сайтов iLinks.RU

Lemky.com

Каталог MyList.com.ua

Украина онлайн

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter


Пропонуєм відвідати

Українські реферати, освітні сайти, освітній форум України

Для вчителів та дирекції школи. Сайт Брацюка Ю.О.

Теплик

Сайт поселення Соболівка

Теплик

Союз образовательных сайтов

Освітній портал

Каталог Ресурсов Интернет

Украинский портАл

Каталог україномовних сайтів

Пиши українською

[Vox.com.ua] Портал українця

Кіровська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2

 Сайт Попельниківської школи.

Пустовітська ЗОШс. Побірка © 2008-2020